کش یو یک نوع کارت اعتباری بعلاوه یک مستر کارت قابل شارژ می باشد . مشابه کارتهای اعتباری سنتی ولی با امنیت بالاتر .با این کارتها خریدار می تواند ازسرویسهای موجود بر روی شبکه اینترنت استفاده و خریدهای خود را با امنیت بیشتر و راحتی خیال انجام دهد .