شرکت صنایع پلاستیک جهاد زمزم تولید کننده محصولات پلاستیکی صنعتی در ایران است.