شرکت ایران ـ استابیلایزر تولید کننده انواع تجهیزات لوله های PVC است.