آژانس خبرنگاران تکنولوژی ایران (ایتکا) یک خبرگزاری نیست بلکه ایده­ای است نو در جهت گسترش فرهنگ تکنولوژی این آژانس با محوریت قراردادن پوشش اخبار تکنولوژی در حوزه‌های نفت و پتروشیمی، صنایع، مخابرات مسکن، تکنولوژی‌های نو، علم و تکنولوژی و با درنظر گرفتن اهداف زیر راه‌اندازی شده است.