شرکت گاز خودرو صنعت طراح، سازنده و توزیع کننده سیستم های گازی خودرو در ایران است.