این سایت متعلق به شرکت خودرو سازی فراری می باشد. در این سایت می توانید از محصولات جدید این شرکت دیدن کنید.