این سایت متعلق به شرکت خودرو سازی ولوو می باشد. در این سایت می توانید از محصولات جدید این شرکت دیدن کنید.