زاگرس خودرو به عنوان یک تولید کننده خصوصی خودرو در ایران اولین محصول خود را در تیر ماه سال ۱۳۸۱ روانه بازار نمود.