> شرکت همدانساز
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.hamedansaz.com
عنوان انگليسى hamedansaz
عنوان فارسى شرکت همدانساز
توضيحات شرکت همدانساز تولید کننده انواع ژاکاردهای بافندگی است.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader