> نئوپان خلخال
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.neopanekhalkhal.com
عنوان انگليسى neopanekhalkhal
عنوان فارسى نئوپان خلخال
توضيحات نئوپان خلخال در سال ۱۹۹۰ در شهر خلخال ایران تاسیس شد. این کارخانه تولید کننده انواع نئوپان است.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader