> شرکت کولیس ـ تولید کننده چرخ دنده
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.coulisseco.com
عنوان انگليسى coulisseco
عنوان فارسى شرکت کولیس ـ تولید کننده چرخ دنده
توضيحات ای شرکت تولید کننده انواع چرخ دنده های صنعتی است.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader