یکی از عوامل مهم پیشرفت جوامع بشری استفاده از دانش و تکنولوژی جدید می باشد . در همین راستا شرکت مهندسی سایبر تک آموزش و تربیت علمی متخصصان کارامد را سرلوحه فعالیت های خود قرار داده است شرکت سایبر تک با عنوان رسمی فرا تر از رایانه در اردیبهشت ماه سال 1378 به شماره 150490 به ثبت رسیده و از بدو تاسیس از موسسات پیشرو در زمینه آموزش تخصصی علوم کامپوتر ومباحث روز IT بوده است .