شرکت مهندسی مشاوران سیمان ایران و هند ( سهامی خاص ) ( IICEC ) مقیم تهران-ایران، یک شرکت ائتلافی بین شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان ( FKCC )و شرکتهای متحده سیمان هند با مسئولیت محدود (ACC )، میباشد.