آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.shoaco.com
عنوان انگليسى shoaco
عنوان فارسى شرکت شوآ
توضيحات این شرکت تولید کننده انواع کابل و سیم، چراغهای روشنایی و ترانسهای لامپ است.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader