شرکت ایساکو در سال ۱۹۷۷ به عنوان زیر مجموعه ای از ایران خودرو تاسیس شده است.