> شرکت شهرکهای صنعتی استان گیلان
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.guilaniec.ir
عنوان انگليسى guilaniec
عنوان فارسى شرکت شهرکهای صنعتی استان گیلان
توضيحات شرکت شهرکهای صنعتی استان گیلان به تاریخ 3/10/1370 به ثبت رسید و از بدو تأسیس فعالیتهای خود را در راستای تحقق اهداف و مسئولیتهای محوله در زمینه برنامه ریزی، مطالعات منطقه ای، مکان یابی، تهیه گزارشهای توجیهی، تملک اراضی، طراحی و اجرای پروژه های عمرانی برای آماده سازی اراضی و ایجاد امکانات زیر بنایی مورد نیاز به منظور ایجاد بستر مناسب جهت تسریع در استقرار صنایع در شهرستانهای مختلف استان در قالب ایجاد شهرکهای صنعتی مصوب ، متمرکز نموده است.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader