> طرح اعطای کمکهای فنی و تکنولوژی به صنایع
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.irtdp.com/mainfar.swf
عنوان انگليسى irtdp
عنوان فارسى طرح اعطای کمکهای فنی و تکنولوژی به صنایع
توضيحات طرح اعطای کمکهای فنی و تکنولوژی به صنایع و نمونه سازی ماشین آلات و تجهیزات صنعتی به منظور ارتقاء توانایی های مهندسی و ساخت داخلی توسط وزارت صنایع برنامه ریزی شده و اجرا می گردد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader