> شرکت احداث صنعت
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.ehdas.ir
عنوان انگليسى ehdas
عنوان فارسى شرکت احداث صنعت
توضيحات این شرکت در سال ۱۹۸۷ تاسیس شد و زمینه فعالیت آن اجراء و نصب کارخانجات سیمان است.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader