در این سایت می توانید به تازه ترین اخبار ، معرفی فدراسیون ، توضیح در باره بازی والیبال و والیبال ساحلی ، برنامه های آتی و ... دسترسی پیدا کرد.