ماهنامه وب با هدف گسترش علوم انفورماتیک در بین آحاد جامعه منتشر می شود و در این راستا سعی می کند با ارائه مقالات آموزشی، علمی و اجتماعی در زمینه کامپیوتر و اینترنت، اخبار دنیای فناوری و بسیاری مطالب دیگر، نیاز اطلاعاتی دانش آموزان، دانشجویان و مدیران آشنا به امور فنی را در محیط کار و منزل مرتفع ساخته و آنها را با جدیدترین فناوری های روز دنیا آشنا سازد. سرلوحه اهداف نشریه وب، آماده سازی جامعه برای ورود به دهه دیجیتالی آینده یا به عبارتی عصر مجازی است و برای رسیدن به این مهم، نهایت تلاش خود را می کند .