> انجمن دوستی اصفهان و فرایبورگ
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.isfahan-freiburg.de
عنوان انگليسى isfahan-freiburg
عنوان فارسى انجمن دوستی اصفهان و فرایبورگ
توضيحات انجمن دوستداران اصفهان و فرایبورگ یک انجمن رسمی و ثبت شده است و در چارچوب پیوند خواهرخواندگی میان شهرهای اصفهان و فرایبورگ (واقع در جنوب آلمان) فعالیت دارد. این انجمن حدود 100 عضو دارد که همگی می کوشند تا پیوند خواهرخواندگی در تمام زمینه های ممکن فعال و پویا باشد. این فعالیت ها گسترده هستند و بخش های فرهنگی، ورزشی، پزشکی، اینترنت و غیره را شامل می شوند.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader