> نشریه الکترونیکی تکاپو
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.takapoo.net
عنوان انگليسى takapoo
عنوان فارسى نشریه الکترونیکی تکاپو
توضيحات تکاپو مجله ای الکترونیکی است که توسط جمعی از علاقه مندان نشر الکترونیک در اصفهان و تهران منتشر میشود و به هیچ گروه ،تشکل و یا موسسه ای وابسته نمی باشد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader