هدف ما از طراحی این سایت، ایجاد یک مرجع کارآمد از نشریات کشور در اینترنت به منظور رفع نیاز محققین و علاقمندان و معرفی عناوین متنوع و بعضا مهجور نشریات و بسترسازی برای حضور موثر این رسانه دیرپا در صنعت نو پای اطلاع رسانی کشور است.