آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.shiasearch.com
عنوان انگليسى shiasearch
عنوان فارسى بزرگترین فهرست پایگاههای شیعه در اینترنت
توضيحات شما با مراجعه به این پایگاه به بانک کاملی از اطلاعات درباره‌ی مکتب تشیع، که توسط پایگاه‌های شیعی بر اینترنت نشر داده شده است، دسترسی پیدا می‌کنید. در حال حاضر پایگاه Shiasearch دارای چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و اردو می‌باشد. در صفحه‌ی اول هر کدام از زبان‌ها چند گونه طبقه‌بندی وجود دارد که به توضیح اجمالی آنها می‌پردازیم.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader