آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.balagh.net
عنوان انگليسى balagh
عنوان فارسى معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی
توضيحات در این سایت مطالبی نظیر بازتاب اندیشه، خانواده و اجتماع، کتابخانه دیجیتال و ... ارائه می شود.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader