آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.ahlul-bayt.org
عنوان انگليسى ahlul-bayt
عنوان فارسى مرکز اهل بیت در کانادا
توضيحات این مرکز در کشور کانادا از سال ۱۹۹۳ فعالیت خود را آغاز کرد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader