وب سایت برنامه‌ریزی سفرهای ترکیبی به دو زبان فارسی و انگلیسی، اولین وب سایت رسمی در ایران است که کابران می‌توانند با استفاده از آن سفر داخلی یا خارجی خود (با مبداً یا مقصد ایران) را با چهار شیوه مختلف حمل و نقل (هوایی، ریلی، زمینی و دریایی) برنامه‌ریزی نموده، از زمان عزیمت و نیز ورود به مقصد در هر یک از حالات مختلف مطلع گردند.