این سایت شما را با کنسول مشاوران اقتصادی کاخ سفید آشنا می‌کند. در این سایت مباحثی مثل: امنیت داخلی ، اقتصاد ، بودجه‌گذاری ، امنیت اجتماعی و ... مورد بررسی قرار می‌گیرند. این سایت شما را با کابینه‌ی جرج بوش آشنا می‌کند. علاقه‌مندان می‌توانند با تاریخچه‌ی این مرکز آشنا شده و از تورهای مسافرتی آن استفاده کنند. کودکان می‌توانند از بخشی که این مرکز را برای آنها تدارک دیده است ، بازدید به عمل آورده و اطلاعات سیاسی خود را گسترش دهند.