> شورای اسلامی شهر مشهد
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.mashhadshora.ir
عنوان انگليسى sabarayan
عنوان فارسى شورای اسلامی شهر مشهد
توضيحات این سایت متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد است. در این سایت اعضای شورا معرفی شده اند.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader