> مرکز اطلاع رسانی ۱۱۸
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.help118.com
سرویس و خدمات
عنوان انگليسى help118
عنوان فارسى مرکز اطلاع رسانی ۱۱۸
توضيحات شما می توانید در این سایت با استفاده از جستجو به زبان فارسی و یا انواع گزینه ها به اطلاعاتی مانند شماره تلفن ، آدرس پستی ، آدرس وب سایت ، آدرس پست الکترونیک و خدمات اشخاص ، سازمانها ، وزارتخانه ها ، ارگانها ، شرکتها و موسسات خصوصی ایران. تلفن و آدرس فرهنگسراها ، سینماها ، موزه ها ، کتابخانه ها ، دانشگاه ها ، هتل ها و سایر مراکز دیدنی و تفریحی ایران. تلفن و آدرس بیمارستانها ، مراکز فوریتهای پزشکی ، مرا کز آتش نشانی و خدمات ایمنی. کدشهرهای ایران و کد کشورهای جهان دست پیدا کنید.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader