> افرانت
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.afranet.com
عنوان انگليسى afranet
عنوان فارسى افرانت
توضيحات جهت تسهیل در توزیع پهنای باند و ایجاد امکان ارتباط هرچه بهتر کاربران با شبکه اینترنت، افرانت در 3 نقطه از شهر تهران اقدام به راه اندازی مراکز ارتباطی خود نموده است که مرکز اصلی و ایستگاه زمینی جهت ارتباط ماهواره ای این شرکت در برج سهند قراردارد.
آدرس دفتر مرکزی: تهران خیابان شهید بهشتی، خیبان سهند، پلاک 20
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader