> پارس تک
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.parstech.net
عنوان انگليسى parstech
عنوان فارسى پارس تک
توضيحات این مرکز فراهم کننده سرویسهای اینترنتی در ایران می باشد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader