آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.iranchess.ir
عنوان انگليسى IRAN CHESS
عنوان فارسى فدراسیون شطرنج ایران
توضيحات در این سایت قهرمانان شطرنج معرفی می شوند. اطلاعاتی در رابطه با قوانین شطرنج وجود دارد. اسامی مربیان رده اول و دوم و سوم کشور معرفی می شوند و بسیاری اطلاعات مفید دیگر در رابطه با شطرنج در این سایت قرار گرفته است.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader