آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.dingle-oceanworld.ie
عنوان انگليسى Dingle Ocean World
عنوان فارسى نمایشگاه جانوران و گیاهان آبزی در ایرلند
توضيحات این نمایشگاه در کشور ایرلند واقع شده است و به بررسی گیاهان و جانوران آبزی می پردازد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader