> خبرگزاری نیوز دی
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.newsday.com
عنوان انگليسى AP World
عنوان فارسى خبرگزاری نیوز دی
توضيحات در این سایت خبرهای متنوع و جالبی در شاخه های ورزش، تجارت، ارتباطات و... وجود دارد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader