این سایت نرم‌افزارها و برنامه‌های مورد نیاز در زمینه‌ی مدیریت را در اختیار شما قرار می‌دهد. از طریق این سایت با آخرین روش‌ها در زمینه‌ی جمع‌آوری اطلاعات آشنا می‌شوید. علاقه‌مندان می‌توانند از جداول ، نمودارها و اطلاعات موجود در این سایت استفاده کرده و برنامه‌های مدیریتی خود را انجام دهند. برخی از بخش‌های این سایت را می‌توانید به کامپیوتر خود منتقل کنید. شما می‌توانید توسط موتور جستجوگر این سایت مطالب موردنظر خود را جستجو نمایید.