آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.the-kennel-club.org.uk
عنوان انگليسى Kennel Club
عنوان فارسى کلوپ حیوانات خانگی
توضيحات هدف اصلی این کلوپ بهبود سازی وضعیت عمومی سگ هاست.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader