> انجمن حمایت از حیوانات ایرلند
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.dspca.ie
عنوان انگليسى Dublin Society for Prevention of Cruelty to Animals
عنوان فارسى انجمن حمایت از حیوانات ایرلند
توضيحات این انجمن خیریه در سال ۱۸۴۰ تاسیس شده است. هدف این انجمن جلوگیری از ظلم و ستم به حیوانات است.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader