آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.alzheimer.ie
عنوان انگليسى Alzheimer Society of Ireland
عنوان فارسى انجمن بیماری آلزایمر ایرلند
توضيحات انجمن بیماری آلزایمر در سال ۱۹۸۲ تاسیس شد. هدف این انجمن حمایت کردن و سرویس دادن به افرادی است که مبتلا به آلزایمر هستند.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader