آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.nefab.com
عنوان انگليسى Propac
عنوان فارسى شرکت بسته بندی بین المللی کالا
توضيحات فعالیت این شرکت شامل تمامی تدارکات زنجیر وار از تولید تا تحویل نهایی کالا به بهترین حالات بسته بندی است.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader