> شرکت بین المللی محصولات غذایی و لبنی
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.glanbia.ie
عنوان انگليسى Avonmore
عنوان فارسى شرکت بین المللی محصولات غذایی و لبنی
توضيحات Glanbia یک شرکت بین المللی لبنیات و فراهم کننده محصولات غذایی می باشد. شهرت این شرکت به دلیل نوع آوری و مراحل ساخت پیشرفته محصولات خود است.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader