این مرکز نرم‌افزارها و جداولی به منظور آنالیز کردن بازار سهام در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد ، مثلاً با استفاده از اطلاعات این مرکز می‌توانید سهام‌های Nasdag و Dow را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید. این سایت آخرین اطلاعات درباره‌ی سرمایه‌گذاری و سهام را در اختیار شما قرار می‌دهد. از طریق این سایت می‌توانید به لینک‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری متصل شوید.