> نمایشگاه اتومبیل در ایرلند
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.aaireland.ie
عنوان انگليسى AA Ireland
عنوان فارسى نمایشگاه اتومبیل در ایرلند
توضيحات این نمایشگاه در کشور ایرلند قرار دارد. این نمایشگاه بیش از ۳۵۰ هزار مشتری و ۳۰۰ نفر کارمند دارد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader