آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.fox.co.uk
عنوان انگليسى Zoth Century Fox uk
عنوان فارسى استودیو فیلم سازی فوکس
توضيحات استودیو قرن بیستم فوکس یکی از بزرگترین استودیوهای فیلم سازی جهان می باشد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader