آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.ark.ie
عنوان انگليسى Art(children's Cultural Centre)
عنوان فارسى مرکز فرهنگی کودکان
توضيحات گالری هنر در سال ۱۹۹۵ تاسیس شده است. این گالری فعالیتهای فرهنگی برای کودکان نیز می کند.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader