این سایت شامل اخبار، لیست بازیها، امکان گفتگوی هواداران و آلبوم عکس باشگاه استقلال می باشد.