آموزش انگلیسی، آلمانی، فرانسه، روسی، ترکی، عربی، ایتالیایی، اسپانیایی، سوئدی، هلندی، نروزی و دیگر زبانها در این موسسه ارائه خواهد شد.