مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان ارائه دهنده دوره های آموزشی پیشرفته در علوم پایه می باشد. کلاسهای آموزشی این مرکز در شهر تهران نیز تشکیل می گردد.