این سایت متعلق به مرکز جامعه‌شناسی کاربردی و بالینی بوده و در سال ۱۹۹۵ تأسیس شده و هدف آن ارائه‌ی برنامه‌های آموزشی در زمینه‌ی جامعه‌شناسی کاربردی و بالینی می‌باشد. این مرکز روش‌هایی را برای یادگیری بهتر علم جامعه‌شناسی به شما می‌آموزد. با مراجعه به این سایت می‌توانید مقالات مربوط به این زمینه را دریافت کرده و مورد مطالعه قرار دهید. این سایت شما را به لینک‌های مرتبط با این موضوع متصل می‌کند.