علاقه‌مندان با مراجعه به این سایت با مفاهیم اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی آشنا می‌شوند. شما می‌توانید سؤالات خود را در این زمینه‌ها از متخصصین این مرکز بپرسید. این سایت حاوی اطلاعاتی در زمینه‌ی: سیستم‌های دفاعی و امنیتی ، توسعه‌های بین‌الملی ، محیط زیست ، جامعه‌ی مشترک اروپا ، بازرگانی ،سیستم‌های مالیاتی ، تکنولوژی ، کشاورزی ، صنایع غذایی ، آموزش خانه و خانواده ،رفاه اجتماعی و قانون می‌باشد. علاقه‌مندان می‌توانند در کنفرانس‌ها و سمینارهای این مرکز شرکت کنند. این سایت کتاب‌های مفیدی را درباره‌ی موضوعات فوق به شما معرفی می‌کند.